Verlies & rouw op de werkvloer

Tijdig voorkomen van uitval

Bijna iedere medewerker belandt op een bepaald moment in zijn (privé) leven in zwaar weer. Verlies van naasten, scheiding, gezondheid, zorg voor anderen of spanningsklachten door onverwerkte trauma’s.

Dit soort life events zorgen ervoor dat we terugvallen op overlevingsstrategieën en boeten we in op veerkracht. Daardoor kan het zomaar ineens gebeuren dat iemand de situatie niet meer overziet. En psychische klachten ontwikkelt. Een verandering die onherroepelijk doorwerkt op de werkvloer.

Vergroten van psychische veerkracht

Met het ontwikkelingstraject Veerkracht speel je hier tijdig en preventief op in. Zo geef je de medewerker de aandacht en ruimte die hij op dit moment zo hard nodig heeft. En zorg je ook dat hij duurzaam inzetbaar blijft.

Tijdens het traject:

 • vergroten we de veerkracht van de medewerker
 • verkrijgt hij of zij inzicht in gedrags- en denkpatronen
 • beoefenen we, indien nodig, een ander gedrag
 • zorgen we dat de medewerker duurzaam inzetbaar blijft
 • kun je voorkomen dat de medewerker in de toekomst (langdurig) uitvalt.

 

Persoonlijke aanpak die net even verder gaat

Omdat sommige mensen in het verleden al verschillende reguliere sporen hebben bewandeld, kijk ik net even verder dan de meeste andere organisatiepsychologen. Hierdoor kom ik bij veel mensen makkelijker op een diepere laag. Ligt iets bijvoorbeeld zo gevoelig dat er nog geen woorden voor zijn, dan laat ik ze met creatieve werkvormen hun handen het werk doen. Ook kunnen mensen zo cognitief zijn, in het hoofd zitten dat ze op slot zitten. Ademhaling kan dan een anker zijn, waardoor ze weer in contact komen met hun lijf en gevoelens. Anderen komen soms in beweging door het visualiseren van kruispunten of obstakels, waardoor ze uiteindelijk een uitweg zien.

Werkwijze Ontwikkelingstraject Veerkracht

Het standaard Ontwikkelingstraject Veerkracht is gebaseerd op 6 gesprekken (inclusief intakegesprek). Mocht het nodig zijn om dit te verlengen met  enkele sessies, dan wordt dit eerst overlegd met de opdrachtgever. Naast gesprekken en oefeningen, kan het helpen dat een medewerkers ook opdrachten thuis maakt. Uiteraard krijgt de opdrachtgever tussentijds terugkoppeling.
Het intakegesprek met de medewerker kan al 5 dagen na de aanmelding plaatsvinden.

Tijdens de intake zoomen we in op de behoeften van de medewerker en de vraag van de opdrachtgever. Deze zijn leidend gedurende het preventieve traject en geven richting en sturing aan de uitkomst ervan.

Gezonde terugkeer naar werk

Als een medewerker door psychische klachten uitvalt, ligt er vaak een diepere oorzaak aan ten grondslag. Trauma, verlies en rouw (van partner, kind, huwelijk, werk of gezondheid), burn-out, overspannenheid, kanker of ziekte. Deze, kunnen iets uit het verleden triggeren, waardoor iemand niet meer kan functioneren als voorheen.

Begeleiden naar duurzame inzetbaarheid

Een re-integratie traject is gericht op een gezonde terugkeer naar werk en duurzame inzetbaarheid. Tijdens het traject zoomen we in op het probleem en de behoefte van de medewerker. Hierin werken we – in samenwerking met de bedrijfsarts – toe naar een re-integratieplan, dat realistisch is voor de medewerker. Van belang is om succeservaringen op te doen tijdens dit traject. Zodat de medewerker zelfvertrouwen krijgt in zijn eigen veerkracht.

Tijdens het traject krijgt de medewerker inzicht in:

 • (overlevings)patronen, gedrag en gedachten
 • kwaliteiten, valkuilen en krachten
 • inspanning en ontspanning, balans energiehuishouding
 • gedrag en vaardigheden

 

Werkwijze re-integratietraject

Het intakegesprek kan al 5 dagen na aanmelding van de medewerker plaatsvinden. Graag ontvangen wij voor de intake de vraag van de leidinggevende/arbo-arts. Tijdens de intake zoomen we in op de vraag van de medewerker zelf. 

Kort, middel of lang

Afhankelijk van de ernst van het probleem, zijn er 3 soorten trajecten mogelijk: 9 (kort) of 12 (middel) en 16 (lang) gesprekken. Dit is inclusief het intakegesprek. Bij aanvang, tussentijds en bij afronding van het traject vindt er rapportage plaats over de voortgang naar de bedrijfsarts en/of de organisatie.

op offerte basis
 • Binnen 5 werkdagen intakegesprek
 • Helder intake verslag met trajectvoorstel
 • Ontwikkelingstraject Veerkracht
  (6 gesprekken)
 • Curatief traject (9, 12 of 16 gesprekken)
 • Tussentijdse- en eindrapportage

Wil je meer informatie over de trajecten?