Psychische begeleiding voor medewerkers

Psychische begeleiding

 

Begeleiding kan ingezet worden bij:

 • burn-out klachten
 • verlies en rouw (van partner, kind, huwelijk, werk, gezondheid etc.)
 • omgaan met levensvragen 
 • werk na kanker/ziekte 
 • negatief zelfbeeld

 

De psychische begeleiding richt zich op: 

 • inzicht in (overlevings)patronen, gedrag en gedachten
 • inzicht in kwaliteiten, valkuilen en krachten
 • inspanning en ontspanning
 • oefenen van ander gedrag en vaardigheden

 

Over het algemeen vind er binnen 5 werkdagen een intakegesprek plaats met de medewerker.  

Tijdens de intake wordt de vraag verhelderd en geconcretiseerd samen met de medewerker. Deze vraag is leidend tijdens de psychische begeleiding en geeft richting en sturing. Hierdoor doet de medewerker succeservaringen op, wat bijdraagt aan het zelfvertrouwen en herstellend vermogen.

Tussentijds vindt er terugkoppeling plaats.

op offerte basis
 • Vrijblijvend intakegesprek (60 Min)
 • Helder trajectvoorstel en advies
 • Tussentijdse ondersteuning en evaluatie
 • Huiswerkopdrachten
 • Eindevaluatie

De verschillende trajecten die ik aanbied richten zich op bewustwording, verandering van perspectief, in manier van kijken en gedrag.

Themadagen voor teams

De laatste tijd merk je als leidinggevende, teamleider, manager, dat er onderling veel kritiek is in het team. Of dat de teamleden weinig waardering hebben voor elkaars werk en de kwaliteiten die ze inbrengen. Of ze communiceren te weinig met elkaar over het werk, waardoor er fouten gemaakt worden.

De themadagen, die ik op maat aanbied, starten met een inventarisatie: wat is de vraag? Hoe past de themadag in de fase waarin het team nu zit? Wat is de grootte van het team? Welke vervolgstappen zijn nodig voor een succesvol resultaat? Hierna volgt een voorstel en offerte op maat. Tenslotte worden de themadag(en) ingepland.

Mijn uitgangspunten en focus tijdens de themadagen zijn:
– bewustwording
– er is geen goed of fout
– iedere teamlid/mens wil gezien en gehoord worden
– ieder teamlid/mens wil haar kwaliteiten inzetten

De werkvormen zijn altijd ervaringsgericht, waarbij teamleden worden uitgenodigd om op andere wijze te kijken naar zichzelf, naar de collega’s en het werk. Men werkt tijdens deze dag vanuit het hart en intuïtie om vervolgens de vertaalslag te maken met het denken.

Themadagen voor teams

op offerte basis
 • Maatwerk
 • Inventarisatie gesprek (60 Min)
 • Voorstel Themadag op maat
 • Observatie tijdens de themadag
 • Bevindingen en advies over vervolgstappen

Workshops van de plank voor teams

Pippi-dag

Tijdens deze dagworkshop leer je dat iedereen verschillende rollen op zich neemt in het team en het werk. Dat heeft een functie en is betekenisvol. De ene collega houdt van regels en duidelijkheid, terwijl de ander verschillende wegen zoekt om het werk voor elkaar te krijgen. En je hebt collega’s die er alles aan doen om het team bij elkaar te houden.

Doordat je letterlijk in de rol van de ander stapt, kijk je door diens ogen naar de wereld en het werk. Hierdoor kun je de waarde ervaren van de verschillende rollen, dat er geen fout is en meer begrip hebben voor een andere manier van kijken en werken. Ook kun je onderzoeken of het aantrekkelijk voor je is om andere rollen dus gedrag in te zetten in je dagelijkse werk. Je verkent ook je eigen rol. Waarin zitten de beperkingen, de krachten en valkuilen?

Middels kunstzinnige werkvormen (geen theater) ga ik je uitnodigen om de verschillende rollen (Pippi, Annika en Tommie) uit te proberen.

RESULTAAT

 • teamvorming
 • inzicht in verschillende rollen en gedrag
 • begrip voor andere manier van kijken en gedrag
 • meer onderling begrip 
 • elkaar van een andere kant leren kennen

 

Op offerte basis.

Je kwaliteiten in het licht

De dagworkshop Je kwaliteiten in het licht is een eerste aanzet om ieders kwaliteiten zichtbaar te maken. Over het algemeen kunnen we goed benoemen wat de ander fout doet. Maar het benoemen van kwaliteiten en pluspunten blijkt lastiger.

Uitgangspunt van deze dag is dat iedere werknemer het beste van zichzelf wil geven in zijn of haar werk, met de goede intenties.De teamleden leren elkaar beter en op een andere wijze kennen. Omdat er wordt gewerkt met kunstzinnige werkvormen is het niet bedreigend is maar nodigt het uit om meer van jezelf te laten zien.

Om ieders kwaliteiten zichtbaar te maken, zet ik  SoulCollage® kaarten in. Met deze methode komen de kwaliteiten sterk naar voren en hebben de teamleden gelijk een tastbare herinnering aan zijn of haar kwaliteiten. Met het benoemen van kwaliteiten worden ook de knelpunten  besproken zonder dat het bedreigend is. 

RESULTAAT

 • teamvorming
 • inzicht in elkaars kwaliteiten
 • bespreekbaar maken van knelpunten
 • begrip voor andere manier van kijken en gedrag
 • onderlinge begrip voor elkaars zienswijze en gedrag.

 

Op offerte basis.

 

Wil je meer informatie over de coaching, themadagen of workshops?